Podstawowe dane formalne Spółki DGA S.A.

Nazwa spółki: DGA S.A.
Adres: ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań
Nr KRS: 0000060682
Nr NIP: 7811010013
Nr Regon: 630346245