Rozpoczęcie notowań PDA

Uprzejmie informujemy, że z dniem 3 stycznia 2008 r. rozpoczęły się notowania 7.910.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLDGA0000076. Prawa do akcji zostały wprowadzone na rynek podstawowy pod nazwą skróconą „DGA-PDA”.

Zobacz co akcjach DGA w roku 2008 mówią analitycy.