DGA czeka na unijne projekty

Opóźnienia w uruchomieniu środków unijnych na lata 2007-13, skutkujące brakiem możliwości pozyskania nowych projektów szkoleniowo-doradczych znacząco wpłynęły na wyniki DGA S.A

Pierwszy kwartał 2008 r. nie był dobry dla Spółki. Grupa Kapitałowa zanotowała przychody w kwocie 8,4 mln złotych i stratę na poziomie 2,8 mln zł. Jest to wynikiem braku nowych umów, kosztów finalizowania dużych projektów systemowych finansowanych środkami unijnymi z okresu 2004-2006 oraz znaczących nakładów na przygotowanie nowych projektów. Do dzisiaj spółka złożyła 9 wniosków, do końca pierwszego półrocza zamiarem jest złożenie co najmniej 17 projektów o łącznej wartości ca 70 mln złotych. Ich realizacja (w przypadku wygranej) rozpocznie się w III i IV kwartale br.

Zarząd Spółki nie jest zadowolony z wyników I kwartału. Jednak Prezes Andrzej Głowacki optymistycznie patrzy w przyszłość. Mocno podkreśla, ze Zarząd unikał przyjmowania do realizacji zleceń niskorentownych lub nawet z ujemną marżą, alternatywą była inwestycja w przygotowanie nowych projektów.

Wybór ścieżki inwestycji jest zdaniem A. Głowackiego uzasadniony skalą środków, które mają spłynąć do Polski w latach 2008-2013. 10 mld euro w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki to jeden z celów DGA, a w szczególności Departamentu Projektów Europejskich kierowanego przez Wiceprezes Annę Szymańską. Jej zdaniem zaangażowanie w I kwartale zasobów Departamentu do przygotowywania projektów, które będą realizowane przez najbliższe 2-3 lata na pewno się opłaci, a ryzyko tej decyzji jest niewielkie.

Potwierdzeniem trafnej decyzji Zarządu Spółki jest podpisanie przez Mirosława Marka, Wiceprezesa DGA S.A. w dniu 30 kwietnia pierwszego znaczącego kontraktu na kwotę 7 mln złotych dotyczącego opracowania studiów wykonalności dla budowy sieci szerokopasmowej w pięciu województwach Polski Wschodniej. Ponadto w I kwartale DGA S.A. zawarła kilka mniejszych umów, dotyczących przygotowania projektów inwestycyjnych, z których każdy ma wartość kilkudziesięciu milionów złotych. "Zamiarem DGA jest pozyskiwanie kolejnych zleceń dotyczących przygotowania i zarządzania dużymi projektami inwestycyjnymi finansowanymi środkami unijnymi" - mówi Mirosław Marek.

Zarząd DGA S.A. podkreśla, że w tak specyficznej sytuacji (przesunięcie terminu uruchomienia środków z nowego okresu programowania UE) trudno oceniać wyniki kwartalnie. Konieczna jest długoterminowa inwestycja w przyszłość DGA. Z drugiej strony, Prezes Andrzej Głowacki zwraca uwagę, iż optymalizacja kosztów w DGA jest nieunikniona. "Czekamy na efekty obecnych działań w II półroczu 2008 roku" – dodał.

Informacji mediom udziela:
Kamila Górczyńska-Żyżkowska
Dyrektor Marketingu i PR 
+ 48 (61) 643 51 17, + 48 601 805 484