Aktualności

13-11-2009

DGA wciąż poszukuje możliwości inwestycyjnych

W ostatnim okresie DGA zainwestowało w dwie nowe spółki - Braster oraz DGA Energię. Poszukiwania celów inwestycyjnych nadal trwają.

więcej
10-11-2009

DGA kończy III kwartał br. z dobrym wynikiem

W dniu dzisiejszym Spółka DGA opublikowała raport finansowy za III kwartał 2009 roku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczególami.

więcej
18-09-2009

DGA wśród 10 spółek GPW o najwyższej stopie zwrotu

DGA jest jedną z 10 spółek GPW o najwyższej stopie zwrotu w okresie od 15 września 2008 do 14 września 2009 roku.

więcej
31-08-2009

DGA zadowolona po I półroczu 2009 roku

31 sierpnia br Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2009 roku. W pierwszym półroczu 2009 roku Grupa Kapitałowa DGA zanotowała zysk netto w wysokości 1 904 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 16 387 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykazano stratę netto w wysokości 4 536 tys. zł przy przychodach rzędu 13 953 tys. zł.

więcej
08-07-2009

Pierwsze w historii DGA wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesową zakończone sukcesem

DORADZTWO GOSPODARCZE DGA S.A. składa serdecznie podziękowania firmie ELKART SYSTEMY KART ELEKTRONICZNYCH SP. Z O.O.za współpracę przy wdrażaniu pierwszego w naszej historii
SYSTEMU ZARZĄDZANIA CIĄGŁOŚCIĄ BIZNESOWĄ.

więcej
22-06-2009

DGA Energia Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego oraz nowy Inwestor

W dniu 19 czerwca br. Zarząd spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 32/2009 o podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce zależnej DGA Energia Sp. z o.o. oraz o wprowadzeniu nowego Inwestora.

więcej
13-05-2009

Wyniki DGA za I kwartał dobrze przyjęte przez media

W dniu dzisiejszym spółka DGA opublikowała wyniki za I kwartał 2009 roku. Zapraszamy do zapoznania się z treścią informacji prasowej zawierającej komentarz Zarządu. 

więcej
12-05-2009

Publikacja wyników DGA za I kwartał 2009 roku

W dniu 12 maja spółka DGA opublikowała wyniki za I kwartał 2009 roku.

W pierwszym kwartale 2009 roku Grupa Kapitałowa DGA zanotowała zysk netto w wysokości 258 tys. zł przy przychodach na poziomie 6 077 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego wykazano stratę netto w wysokości 2 811 tys. zł przy przychodach rzędu 8 391 tys. zł.

więcej
16-04-2009

DGA w Raporcie "Odpowiedzialny Biznes w Polsce"

Działania realizowane przez DGA znalazły się wśród 88 najbardziej wartościowych inicjatyw w 7 edycji Raportu "Odpowiedzialny Biznes w Polsce" publikowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

więcej
03-04-2009

DGA będzie samodzielnie kontynuowała realizację projektu szkoleniowo-doradczego na rzecz stoczniowców

Zarządy DGA oraz Work Service w dniu 3 kwietnia poinformowały o przyjęciu do wiadomości przez Agencję Rozwoju Przemysłu informacji o dalszej samodzielnej kontynuacji projektu szkoleniowo - doradczego na rzecz stoczniowców przez DGA.

więcej
19-03-2009

DGA zawarła umowę inwestycyjną ze spółką BRASTER Sp. z o.o.

W dniu 18 marca br. Spółka Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zawarła umowę inwestycyjną, na mocy której obejmie docelowo pakiet 50% udziałów w BRASTER Sp. z o.o.

więcej
05-03-2009

Zmiana terminu publikacji raportów spółki

Zarząd DGA poinformował w raporcie bieżącym nr 15/2009 o zmianie terminów publikacji raportu rocznego za 2008 rok, skonsolidowanego raporu półrocznego rozszerzonego za I półrocze br. oraz o niepublikowaniu raportu za II kwartał 2009 roku.

więcej
04-03-2009

Odbyło się spotkanie z dziennikarzami dotyczące publikacji wyników DGA za IV kwartał 2008 roku

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Zarządu DGA z dziennikarzami w związku z publikacją wyników spółki za IV kwartał 2008 roku.

więcej
23-02-2009

ARP S.A. przy wsparciu DGA S.A. i Work Service S.A. pomaga zwalnianym stoczniowcom

Zapraszamy do zapoznania się z  informacjami uzupełniającymi do Raportu bieżącego DGA S.A. nr 13/09 z 21 lutego 2009 r.dot. zawarcia znaczącej umowy.

więcej