Publikacja raportu z wynikami za III kwartał br.: DGA powoli wraca do zdrowia

Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym został opublikowany raport z wynikami za III kwartał br.

W III kwartale Grupa Kapitałowa DGA uzyskała 5,5 mln zł przychodu i wynik ujemny 0,055 mln zł. Dla porównania wyniki Grupy Kapitałowej DGA w pierwszych kwartałach tego roku były następujące:

Wyszczególnienie Przychody Wynik netto
I kwartał 8.391 -2.811
II kwartał 5.562 -1.726
III kwartał 5.545 -55

We wrześniu 2008r. w Raporcie bieżącym 44/2008 Zarząd przestawił prognozę wyniku netto za III i IV kwartał. Podano, że wynik netto za III kwartał nie będzie ujemny. Wynik na poziomie minus 55 tys. zł jest efektem przesunięcia w czasie zawarcia kilku umów i tym samym przesunięciem rozpoczęcia prac na IV kwartał. Spółka prowadzi kilka procesów negocjacyjnych związanych z przetargami, które w efekcie doprowadzą do zawarcia umów w IV kwartale br.

Wynik III kwartału, zdaniem Zarządu jest niewiele niższy od oczekiwanego, mimo, że Spółka w III kwartale nie podpisała żadnej znaczącej umowy (pow. 1 mln zł) finansowanej ze środków UE.

Odniesienie się do prognozy za IV kwartał będzie możliwe w pierwszej dekadzie grudnia br. Zdaniem Zarządu będzie wówczas bardziej wiarygodna prognoza siły rynku usług konsultingowych w 2009r. i efektów programu restrukturyzacji DGA.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu za III kwartał.