DGA będzie samodzielnie kontynuowała realizację projektu szkoleniowo-doradczego na rzecz stoczniowców

Zarządy DGA oraz Work Service w dniu 3 kwietnia poinformowały o przyjęciu do wiadomości przez Agencję Rozwoju Przemysłu informacji o dalszej samodzielnej kontynuacji projektu szkoleniowo - doradczego na rzecz stoczniowców przez DGA.

 Tym samym projekt "Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji" będzie dalej realizowany przez DGA na zasadach i w trybie przewidzianych w umowie zawartej w dniu 20 lutergo 2009 roku. Firmy ropoczęły działania mające na celu przejęcie i przygotowanie przez DGA dodatkowych zasobów gwarantujących kontynuację projektu oraz realizację zobowiązań wynikających z umowy. Działania projektowe są cały czas realizowane zgodnie z przyjetym harmonogramem i osoby wchodzące do Programu Zwolnień Monitorowanych (PZM) mają zapewnione wsparcie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem pierwsze szkolenia rozpoczną się zaraz po Świętach Wielkanocnych.