DGA w Raporcie "Odpowiedzialny Biznes w Polsce"

Działania realizowane przez DGA znalazły się wśród 88 najbardziej wartościowych inicjatyw w 7 edycji Raportu "Odpowiedzialny Biznes w Polsce" publikowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Raport przedstawia dobre praktyki zgrupowane w czterech grupach: biznes a miejsce pracy, biznes a rynek, biznes a społeczeństwo oraz biznes a środowisko naturalne. W grupie biznes a społeczeństwo, uznanie znalazły projekty społeczno-badawcze realizowane przez DGA ze środków Unii Europejskiej. Kategoria ta przedstawia przedsiębiorstwa, które angażują część swoich zasobów do realizacji przedsięwzięc przynoszących pożytek również społeczeństwu. Wśród wymienionych projektów DGA znalazły się m.in. "Kroki ku pracy", "Kierunek zatrudnienie" czy też "Sukcesy zawodowe kobiet".

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem