Zmiana terminu publikacji raportów spółki

Zarząd DGA poinformował w raporcie bieżącym nr 15/2009 o zmianie terminów publikacji raportu rocznego za 2008 rok, skonsolidowanego raporu półrocznego rozszerzonego za I półrocze br. oraz o niepublikowaniu raportu za II kwartał 2009 roku. 

W związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, terminy przekazania uległy zmianie:

  • raportu rocznego za 2008 rok - nowy termin publikacji to 30 kwietnia 2009 roku
  • skonsolidowany raport półroczny rozszerzony za I półrocze 2009 roku - nowy termin publikacji to 31 sierpnia 2009 roku
  • ponadto w związku ze zmianą przepisów, spółka nie będzie publikowała raportu za II kwartał 2009 roku