DGA Energia Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego oraz nowy Inwestor

W dniu 19 czerwca br. Zarząd spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. poinformował w raporcie bieżącym nr 32/2009 o podwyższeniu kapitału zakładowego w spółce zależnej DGA Energia Sp. z o.o. oraz o wprowadzeniu nowego Inwestora, firmy Polnet - Biogaz Sp. z o.o., który objął 25 zwyklych udziałów nieuprzywilejowanych w zamian za wkład pienięźny w wysokości 50.000 PLN dający tym samym 20% ogólnej liczby głosów.

Polnet - Biogaz Sp. z o.o. to spółka powiązana personalnie z Polnet Sp. z o.o. - firmą działającą w branży specjalistycznych produktów rolniczych i posiada status lidera na polskim rynku w zakresie kompleksowego wyposażenia gospodarstw rolnych urządzeniami do produkcji zwierzecej. Tak dobra pozycja na rynku gwarantuje szeroki dostęp do rolników potencjalnie zainteresowanych budową biogazowni.
DGA Energia Sp. z o.o. to spółka zajmująca się m.in. budową i zarządzaniem małymi biogazowniami dopasowanymi pod względem możliwości i potrzeb do większych gospodarstw rolnych o określonej produkcji rolnej.
Zarząd DGA S.A. widzi potencjalną możliwość owocnej współpracy oraz synergii pomiędzy spółkami DGA Energia Sp. z o.o. oraz Polnet - Biogaz Sp. z o.o., stąd też decyzja o ukształtowaniu powiązań kapitałowych pomiędzy tymi podmiotami.