DGA rozpoczyna realizację kolejnego projektu unijnego

W dniu 7 września 2010 roku spółka DGA podpisała umowę na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie "Zawodowo podnosimy kompetencje uczniów. Program zajęć dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych i wspólpracy z pracodawcami". 

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 2,9 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi ponad 2,5 mln zł. Projekt skierowany jest do 516 uczniów 3 poznańskich szkół zawodowych i ma na celu wsparcie procesu nauczania poprzez dodatkowe zajęcia oraz wprowadzenie innowacyjnych form prowadzenia zajęć. Biorąc udział w projekcie uczniowie bedą mieli możliwość nabycia kwalifikacji niezbędnych dla rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia. Chodzi w szczególności o rozwój kompetencji naukowo-technicznych, społecznych, umiejętności uczenia się, inicjatywności oraz przedsiębiorczości.

DGA posiada już doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do młodzieży uczącej się oraz we współpracy z sektorem szkolnictwa. 3-letni Projekt tego typu jest realizowany od połowy 2008 roku na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej "Fascynacje zaklęte w nauce i biznesie. Ogólnopolski program rozwoju kmpetencji kluczowych w akresie nauk matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjum". Jego wartość wynosi 16,7 mln zł.

Sygnatariuszem umowy ze strony Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Realizacja Projektu będzie trwała 24 miesiące.