Nowy znaczący projekt szkoleniowo-doradczy w DGA

W dniu 28 maja 2010 roku spółka DGA S.A. podpisała umowę z firmą szkoleniową SEKA S.A. dotyczącą realizacji projektu pn."Powiązania kooperacyjne polskich przedsiębiorstw".

Projekt szkoleniowo-doradczy, realizowany do końca grudnia 2012 roku na zlecenie PARP S.A. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt o zasięgu ogólnopolskim skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego, a jego celem jest dostarczenie wiedzy o tworzeniu, zarządzaniu i rozwijaniu powiązań kooperacyjnych. Zadaniem DGA w ramach projektu jest przeprowadzenie szkoleń oraz doradztwo dla ponad 2000 osób. Dodatkowo w ramach projektu przewidziane są studyjne wyjazdy zagraniczne dla 150 osób.

DGA posiada doświadczenie w zakresie powiązań kooperacyjnych m.in. dzięki realizacji w latach 2005-2008 ogólnopolskiego projektu "Program szkoleń promujących clustering".

Kwota wynagrodzenia za realizację projektu wynosi do 7,5 mln zł.