Zmiana nazwy spółki

Zarząd DGA S.A. informuje, iż w dniu 20 września 2010 roku DGA S.A. otrzymała postanowienie z dnia 14 września 2010 roku wydane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy którego zarejestrowana została zmiana nazwy spółki.

Dotychczas używana firma Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna zmieniona została na: 

DGA Spółka Akcyjna (DGA S.A.)

 Zmiana firmy nastąpiła na podstawie uchwały nr 29 w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2010 r., którego treść opublikowana została w raporcie bieżącym nr 15/2010. W załączeniu przekazujemy do publicznej wiadomości tekst jednolity statutu spółki przyjęty uchwałą nr 33 Walnego Zgromadzenia.
Zmiana nazwy spółki wynika z planów strategicznych spółki, która w przyszłości działać ma na zasadach zbliżonych do funduszu inwestycyjnego.

Dokument do pobrania:

Statut DGA