ARP nadal nie płaci DGA

Planowane, na ustalony między DGA i ARP dzień 22 listopada 2010r., zakończenie rozliczeń w związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji” nie zostało zrealizowane. DGA, pomimo dostarczenia do ARP przedsądowego wezwania do zapłaty faktury wraz z należnymi odsetkami, nie otrzymała do dnia dzisiejszego środków.

Zarząd DGA oczekuje uregulowania należności przez ARP w wysokości 3,7 mln zł. Pomimo wielokrotnych i wielodniowych kontroli przeprowadzanych zarówno przez Ekspertów ARP, jak i przez podmioty zewnętrzne, Agencja planuje przeprowadzenie kolejnych kontroli dokumentacji projektowej nie wskazując na ich termin i narażając DGA na dodatkowe koszty organizacyjnych i technicznych z tym związane.
Postawa ARP w kwestii ostatecznego rozliczenia projektu jest zupełnie niezrozumiała. ARP wstrzymuje uregulowanie należnej kwoty, pomimo iż projekt został przeprowadzony należycie, co potwierdzają m.in. wyższe niż zapisane wyznaczone do osiągnięcia wskaźniki zatrudnienia. Jednocześnie przedstawiciele kierownictwa ARP w swoich wypowiedziach przekazywanych opinii publicznej informują, że „zadanie z założenia niewykonalne zostało wykonane” oraz podkreślają 56% (przy oczekiwanych 20%) wskaźniki zatrudnienia wśród byłych Pracowników stoczni (cytat dot. wypowiedzi dyr. Zbigniewa Mularzuka, Kierownika Projektu PZM podczas Konferencji „Dla rozwoju i zdrowia” w Warszawie w dn. 22.11.2010).

Dlatego też, w związku z brakiem konkretnych argumentów wyjaśniających odmowę zapłaty faktury, DGA ma zamiar przekazać rozwiązanie sprawy na drogę postępowania sądowego.