Więcej spółek w DGA

W dniach 12-14 października 2010 roku DGA S.A., zgodnie z przyjętą przez Zarząd spółki strategią na lata 2010-2011, sfinalizowała dwie inwestycje kapitałowe w spółki AllCards Sp. z o.o., w której DGA objęła 80% udziałów oraz DGA Amber Sp. z o.o. z objęciem 50% udziałów. Ponadto DGA S.A. przejęła całkowitą kontrolę w spółce DGA Fast Deal Sp. z o.o.

Spółka AllCards powstała w 2007 roku oferując wsparcie posiadaczom wszystkich rodzajów kart płatniczych w przypadku ich utraty. Koncepcja usługi polegała na uruchomieniu jednego 4-cyfrowego numeru kontaktowego, pod którym było możliwe szybkie i bezpieczne zastrzeżenie zagubionej bądź skradzionej karty. Konsekwentny rozwój usługi doprowadził do powstania Centrali Kart Kredytowych. W 2008 roku spółka AllCards otrzymała nagrodę Lidera Innowacji przyznawaną przez Fundację Innowacji i Rozwoju promującą przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym i rozwojowym.
Każdego miesiąca z usług AllCards korzysta około tysiąca posiadaczy kart płatniczych, którzy utracili swoje karty. Rocznie jest to liczba ponad 10 000 klientów wszystkich banków działających na polskim rynku, co potwierdza zapotrzebowanie Konsumentów na tego typu usługę.
W marcu 2010 roku, po prawie 2-letniej działalności bezprzychodowej (numer telefonu był dla osób korzystających praktycznie bezpłatny), AllCards uruchomiła Pogotowie Kartowe oparte na płatnym numerze telefonu 708 770 444, a w krótkim czasie oferta spółki została poszerzona o portal dla ofiar kradzieży, włamań i innych zdarzeń rabunkowych - www.pomagamyokradzionym.pl. Portal skupia w jednym miejscu wszelkie informacje niezbędne w sytuacji utraty już nie tylko karty płatniczej, ale i dokumentów, karty SIM lub kradzieży samochodu.
Kradzież lub zagubienie dokumentów czy kart płatniczych to tak naprawdę początek kłopotów, z których nie każda ofiara takiego zdarzenia zdaje sobie sprawę. Szybkie działanie decyduje o skali strat, a ofiary kradzieży i rabunków nie zawsze potrafią zachować zimną krew. Uświadomienie zagrożenia i konieczności podjęcia natychmiastowych działań, jak również umożliwienie szybkiej reakcji to główne zadania, jakie stawiają przed sobą twórcy AllCards. Portal pomagamyokradzionym.pl jest rozbudowywany o nowe funkcjonalności, takie jak baza miejsc niebezpiecznych ostrzegająca przed lokalizacjami o wzmożonej aktywności rabunkowej. Ponadto, w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie Telefonicznego Centrum Informacji specjalizującego się w udzielaniu informacji kierowcom i podróżnym.

DGA Amber, spółka powstała w wyniku umowy inwestycyjnej podpisanej w dniu dzisiejszym przez DGA SA będzie oferować usługi konsultingowe w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej. Usługi te skierowane są przede wszystkim do administracji publicznej oraz innych dużych odbiorców końcowych – firm sieciowych czy też dużych firm przemysłowych.
Usługi spółki będą się skupiały na działaniach prowadzących do zmniejszenia kosztów energii elektrycznej poprzez optymalizację struktury taryf, obniżenie cen zakupu energii elektrycznej przy wykorzystaniu procedury przetargowej, jak również modernizację układów pomiarowych czy też audyty energetyczne. DGA Amber będzie się ubiegać o pierwszy flagowy projekt związany z zaopatrzeniem w energię elektryczną dla administracji publicznej biorąc udział w przetargu ogłoszonym przez Urząd Miasta Poznania.
Pomysł na tego typu działalność pojawił się w związku z liberalizacją rynku energii w Polsce i wprowadzeniem zasady TPA (Third Party Access) umożliwiającej odbiorcy końcowemu swobodny wybór dostawcy energii przy jednoczesnym korzystaniu z sieci energetycznej przedsiębiorstwa sieciowego. Efektem tych zmian jest coraz większa konkurencyjność cen na rynku energii elektrycznej oraz wprowadzanie zmian w strukturze taryf czy w warunkach handlowych. O ile sektor prywatny z dużą łatwością korzysta z możliwości, jakie daje zasada TPA, sektor publiczny napotyka na wiele utrudnień związanych z rozbudowaną strukturą własności punktów poboru. Ten stan rzeczy daje ogromne możliwości doradcy, który będzie w stanie przeprowadzić największe jednostki administracji publicznej przez skomplikowany, długotrwały i pracochłonny proces optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej.

W ocenie Zarządu DGA przedstawione wyżej inwestycje kapitałowe prezentują bardzo duży potencjał rozwoju, stanowią przedsięwzięcia innowacyjne i pożyteczne. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych inwestycji, spodziewany jest efekt synergii pomiędzy nowymi spółkami a spółkami Grupy Kapitałowej DGA oferującymi usługi doradcze i outsourcingowe.

Ponadto, biorąc pod uwagę bardzo dobre perspektywy rozwoju spółki DGA Fast Deal, DGA S.A postanowiło odkupić pozostałą część udziałów w spółce od obecnych udziałowców i w całości kontrolować rozwój projektu. Dotychczas DGA była dotychczas w posiadaniu 50% udziałów w spółce prowadzącej platformę zakupów grupowych www.fastdeal.pl.


Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu, DGA S.A.