Zgromadzenie Wspólników Braster Sp. z o.o. zakończyło obrady

W dniu 24 listopada br. odbyła się II część Zgromadzenia Wspólników Spółki Braster, w której DGA S.A. posiada 48,33% udziałów.

Zwołane przez Zarząd Spółki na dzień 20 października 2010 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w swoim programie zawierało prezentację przez nowo powołany Zarząd sytuacji Spółki, podjęcie uchwały o jej dalszym istnieniu oraz o podwyższeniu jej kapitału.
Nowy Zarząd Braster w osobie Pani Anny Olszowej, Prokurenta DGA S.A., objął stery w Spółce z dniem 4 sierpnia 2010 roku i rozpoczął intensywne prace nad sanacją Spółki i przyspieszeniem działań związanych z realizacją projektu BreastLifeTester – ciekłokrystalicznego testera do wykrywania raka piersi. Powołanie nowego składu Zarządu zostało poprzedzone wnioskiem DGA o ustanowienie przez Sąd Kuratora dla Spółki (co komunikowano w raporcie bieżącym nr 22/2010 z dnia 26 lipca br.) Pierwszym efektem działania Zarządu było uzyskanie wpisu Testera Braster do rejestru wyrobów medycznych (raport bieżący nr 27/2010 z dnia 14 października br.). Przedstawiona przez Zarząd sytuacja Spółki jest trudna, gdyż do tej pory nie została rozliczona pierwsza część dotacji z PARP, a straty spółki sięgają 838 tys. zł (od powstania spółki) i przewyższyły sumę kapitału zapasowego, rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego. Raport Zarządu wskazuje na obszary, które wymagają sanacji.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o dalszym istnieniu Spółki, natomiast odrzucony został wniosek DGA S.A. o podwyższenie kapitału Spółki o 1,2 mln zł, nie został również przyjęty wniosek pozostałych Wspólników o podwyższeniu kapitału o 0,75 mln zł.
Zarząd DGA S.A. pozytywnie ocenia działania nowego Zarządu Spółki Braster, w szczególności intensywne działania ukierunkowane na rozliczenie dotacji z PARP, sanację finansową Spółki oraz starania o wybór zespołu naukowców i menedżerów do udziału w drugim etapie projektu. Biorąc pod uwagę te przesłanki, Zarząd DGA postanowił udzielić Spółce Braster pożyczki w wysokości 100 000 zł na kontynuację prac. Najważniejszym celem jest rozliczenie dotacji w PARP w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4 oraz rozpoczęcie działań przygotowawczych do uruchomienia produkcji.


Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu, DGA S.A.
Informacja prasowa z dn. 24.11.2010r.