Sprzedaż udziałów w spółce DGA Amber

Zarząd DGA S.A. informuje, że zgodnie z wczesniejszymi zapowiedziami, spółka zbyła swoje udziały w DGA Amber Sp. z o.o.

Spółka DGA Amber powstała w październiku 2010 roku w wyniku umowy inwestycyjnej z DGA S.A. Celem powołania tego podmiotu było świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów energii elektrycznej. Usługi te skierowane są przede wszystkim do administracji publicznej oraz do dużych odbiorców końcowych - firm sieciowych oraz przemysłowych.
DGA S.A. posiadała 50% udziałów w kapitale zakładowym DGA Amber, które zostały zbyte na rzecz pozostałych Akcjonariuszy po cenie nominalnej.