Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników BRASTER Sp. z o.o. nie rozpoczęło obrad

Na 29 marca 2011r. planowane było Zgromadzenie Wspólników BRASTER Sp. z o.o., które miało zatwierdzić Sprawozdanie finansowe za 2010r. oraz podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału Spółki i kontynuacji II etapu dotyczącego prac nad testerem do wykrywania nowotworu raka piersi.

Wspólnicy Spółki, przy sprzeciwie DGA S.A., podjęli uchwałę o przełożeniu obrad na dzień 5 maja br. Jako uzasadnienie uchwały podano konieczność przygotowania budżetu i harmonogramu prac związanych z ewentualnym podjęciem produkcji testera.
Zdaniem Prezesa Zarządu DGA S.A., obecnego na Zgromadzeniu Wspólników, to najgorszy z możliwych scenariuszy. Działania podjęte przez Zarząd Spółki BRASTER są wysoko oceniane przez Zarząd DGA S.A. Oddłużenie Spółki oraz rozpoczęcie II etapu, w którym Spółka ma otrzymać ponad 1,3 mln zł dotacji z działania 4.1 „Projekty celowe” POIG to bardzo dobry kierunek także w aspekcie pozyskania inwestorów lub finansowania zewnętrznego. 

Zachęcamy również do lektury artykułu, jaki ukazał sie na stronie www.parkiet.com: "DGA: Braster w zawieszeniu".