Rozmowy pomiedzy Wspólnikami Braster trwają

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Braster Sp. z o.o. podjęło w dniu 5 maja 2011 roku uchwałę dotyczącą kontynuacji obrad w dniu 31 maja br.

Zgromadzenie rozpoczęło się w dniu 29 marca br., a obrady z dnia wczorajszego nie przyniosły decyzji w kluczowych dla spółki kwestiach, dlatego też będą one kontynuowane we wskazanym terminie. Podjęta uchwała jest związana z prowadzonymi rozmowami pomiędzy Wspólnikami oraz potencjalnymi inwestorami zewnętrznymi mającymi na celu kontynuację działalności spółki oraz uruchomienie produkcji testera Breastlife.