Kontakt

Poznań

DGA S.A.

ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań

Kontakt ogólny:

Centrala: +48 61 859 59 00 / faks: +48 61 859 59 01
Zarząd: +48 61 643 51 00
dgasa@dga.pl 

Kontakt dla inwestorów i mediów:

Błażej Piechowiak
+48 61 643 51 00

blazej.piechowiak@dga.pl