Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników DGA FastDeal Sp. z o.o.

14 czerwca 2011r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników DGA FastDeal Sp. z o.o., które zatwierdziło Sprawozdanie finansowe za 2010r. oraz pozytwnie odniosło się do koncepcji wprowadzenia Spółki na rynek NewConnect.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników DGA FastDeal Sp. z o.o. podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do podjęcia działań ukierunkowanych na przekształcenie Spółki w spółkę akcyjną oraz przygotowanie dokumentów obrazujących potrzeby Spółki uzasadniające pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji na NewConnect.

DGA FastDeal Sp. z o.o. to jedna ze spółek Grupy Kapitałowej DGA S.A. Dynamicznie rozwijająca się platforma zakupowa usług w atrakcyjnych cenach dotarła już do 40 miast w Polsce, współpracując z usługodawcami z różnych branż. Dzięki prostemu mechanizmowi funkcjonowania, opierającemu się głównie na rekomendacjach, platforma oferuje wiele ciekawych ofert, w bardzo atrakcyjnych cenach.

FastDeal.pl to pierwsza tego typu platforma na polskim rynku Live-Shopping. Dla Internautów oraz Klientów Biznesowych jest przewodnikiem po najlepszych ofertach, zarówno w kraju, jak i poza granicami.

Kilka aktywnych ofert jednocześnie w jednym mieście, brak dolnego limitu sprzedanych voucherów czy też natychmiastowa dostępność wykupionych usług to główne atuty FastDeal.pl w odniesieniu do konkurencji, która warunkuje finalizację transakcji ilością sprzedanych voucherów (tzw. zakupy grupowe).

Platforma wymiany korzyści pomiędzy konsumentami a Usługodawcami to nowy pomysł na biznes wykreowany przez doświadczonych praktyków marketingu internetowego.
Więcej informacji na www.fastdeal.pl.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.