DGA porządkuje portfel spółek

Po JPW-DGA, DGA Amber i spółce Braster, DGA w dniu 10 czerwca 2011 r. zbyło wszystkie udziały w spółce DGA Energia za łączną kwotę 550.140,- PLN.

Nabywcami udziałów byli pozostali Wspólnicy DGA Energia Sp. z o.o.:
a) R-Energia Sp. z o.o., która nabyła 80 udziałów za kwotę 276.800,- PLN,
b) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Polnet-Biogaz Sp. z o.o., która nabyła 79 udziałów
za kwotę 273.340,- PLN.

Spółka DGA Energia zawiązana została w styczniu 2009 r. z kapitałem zakładowym 100.000 PLN przez DGA i spółkę R-Energia. DGA S.A. objęła 50% udziałów. W czerwcu 2009 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki i wprowadzono do spółki trzeciego udziałowca (firmę Polnet-Biogaz), tym samym udział DGA w kapitale zmniejszył się do 40%. W styczniu 2010 r. miało miejsce kolejne podwyższenie kapitału zakładowego spółki do kwoty 477.000 PLN, co spowodowało zmniejszenie udziału DGA S.A. w kapitale DGA Energia do 33,3%. W maju 2011 r. Walne Zgromadzenie zmieniło nazwę z DGA Energia na Biogazowe Elektrownie Rolnicze Sp. z o.o. Do dnia transakcji nowa nazwa nie została zarejestrowana przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Spółka DGA Energia w roku 2009 wykazała stratę netto w wysokości 330 tys. PLN, natomiast w 2010 r. stratę w wysokości 201 tys. zł.

Podjęcie decyzji o sprzedaży udziałów przez DGA S.A. wynikało z braku zgody pozostałych wspólników DGA Energia na dalsze dofinansowanie rozwoju Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DGA Energia, które odbyło się 6 maja 2011 r. nie podjęło uchwały o podwyższeniu kapitału spółki o kwotę 3 mln PLN. DGA S.A. głosowało za podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przy sprzeciwie pozostałych Wspólników.

W 2010 r. DGA Energia powołała 5 spółek celowych, które miały zająć się budową biogazowni. Do dnia sprzedaży udziałów nie rozpoczęto budowy żadnej biogazowni.

Łączna kwota inwestycji DGA S.A. w spółkę DGA Energia wynosiła 399.052,46 PLN (w tym 159.000,- PLN z tytułu objęcia udziałów i 240.052,46 PLN z tytułu dopłat).

W związku z powyższym na powyższej inwestycji kapitałowej wygenerowano zysk na poziomie ok. 151 tys. PLN, który zostanie uwidoczniony w wynikach finansowych DGA S.A. za I półrocze 2011 r.Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.