CKL rekrutuje liderów

Centrum Kreowania Liderów S.A. będzie podwykonawcą DGA S.A. w rekrutacji 1.536 przedsiębiorców oraz pracowników z mikro, małych średnich przedsiębiorstw z sektora przemysłowego i budownictwa oraz organizacji 384 szkoleń w tematyce zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

DGA S.A. w Projekcie „Efektywność energetyczna w praktyce” postawiła szczególny nacisk na szkolenia, które faktycznie przyczynią się do podniesienia kompetencji technicznych ich uczestników.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1: Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Czas realizacji projektu zakończy się 31 maja 2013 roku.

Centrum Kreowania Liderów S.A. jest podmiotem wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej DGA S.A.
Od prawie 20 lat Centrum Kreowania Liderów S.A. daje wsparcie szkoleniowe i doradza firmom, dla których rozwój wiąże się z jedną z najważniejszych i najtrafniejszych inwestycji - inwestycją w kapitał ludzki.
Centrum Kreowania Liderów jest jedną z pierwszych firm na polskim rynku szkoleniowym.

Spółka posiada bogatą praktykę w kształceniu zarówno kadry zarządzającej i kierowniczej, jak i pracowników przedsiębiorstw, organizacji i administracji.

CKL S.A. może pochwalić się bogatym doświadczeniem, zdobytym na przestrzeni lat, w prowadzeniu szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych oraz przemysłowych, organizowanych w ramach centrum kompetencyjnego CKL INDUSTRY.

Wieloletnie doświadczenie oraz praktykę, eksperci CKL wykorzystają podczas organizacji szkoleń dotyczących efektywnego gospodarowania energią, będąc podwykonawcą projektu współfinansowanego ze środków UE pod nazwą Efektywność Energetyczna w Praktyce realizowanego przez DGA S.A.

W ostatnich kilku latach CKL S.A. zrealizowało wiele ogólnopolskich i regionalnych projektów szkoleniowych o tematyce związanej z efektywnym wykorzystaniem energii w przedsiębiorstwie. Spółka współpracowała m.in. z: Schneider Electric, CEZ Polska, Lotos Oil są oraz Dalkia Polska.

W ostatnim czasie w projektach dotyczących rynku energii wzięło udział ponad 500 uczestników, co potwierdzają liczne referencje.

O kompetencjach CKL SA więcej na www.ckl.pl

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową tematyką warsztatów oraz szkoleń w Projekcie na stronie www.dga.pl.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A