DGA podpisała kolejną dużą umowę

DGA S.A. podpisała w dniu 29 lipca 2011 r. kolejną dużą umowę na realizację działań szkoleniowo – doradczych. Jest to projekt outplacementowy dla zwalnianych pracowników w województwie łódzkim. Umowa ma wartość 3,6 mln zł. Wcześniej (13 czerwca 2011 r.) Spółka informowała o umowie z PARP o wartości 8,2 mln zł.

Nowy projekt „Wspieramy nowe zatrudnienie” skierowany jest do osób zamieszkujących lub pracujących na terenie województwa łódzkiego, którzy utracili pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy lub są zagrożone negatywnymi skutkami restrukturyzacji w przedsiębiorstwach. Projekt, w którym wziąć może udział 300 osób, stwarza możliwości do skorzystania z profesjonalnych i bezpłatnych form wsparcia, ukierunkowanych na znalezienie nowego zatrudnienia. Usługi zaplanowane w projekcie tworzą kompleksowy program outplacementowy, dzięki czemu gwarantują osobom, które zdecydują się na udział w nim, pomoc w poszukiwaniu nowej pracy i przygotowanie do poruszania się na zmieniającym się rynku pracy. Realizacja projektu oparta jest o sprawdzony model pośrednictwa pracy w formie tzw. Centrum Ofert Zatrudnienia. Model ten przyniósł doskonałe efekty w projekcie outplacementowym „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”.
Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w formie doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego, szkoleń, ukierunkowanych przede wszystkim pod zapotrzebowanie rynku i nowych pracodawców i aktywnej pomocy w znalezieniu nowej pracy. Dla 10 osób, które będą miały pomysły na swój własny biznes, zweryfikowany przez ekspertów rynkowych, przygotowane są środki finansowe w formie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

DGA S.A. jest spółką konsultingowo-inwestycyjną, która specjalizuje się m.in. w projektach unijnych, czego dowodem jest zajęcie w rankingu The Book of Lists 2011
I miejsca wśród firm pozyskujących fundusze unijne biorąc pod uwagę kwotę pozyskanych środków w okresie 2007 – 2010.


Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.