Historia i działalność

25 sierpnia 2011
DGA SA inwestuje w R&C Union S.A. z siedzibą w Poznaniu, której akcje notowane są NewConnect.
10 czerwca 2011
DGA SA sprzedaje swoje udziały w spółce DGA Energia.
8 czerwca 2011
DGA SA sprzedaje swoje udziały w spółce Braster.
Marzec 2011
DGA S.A. zdobywa I miejsce w rankingu firm doradczych pozyskujących środki unijne w prestiżowym The Book of Lists publikowanym przez Warsaw Business Journal.
20 września 2010
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. zmienia nazwę na DGA S.A. Zmiana nazwy powiązana jest ze zmianą profilu działalności spółki z doradczej na doradczo - inwestycyjną.
1 września 2010
Warszawska siedziba DGA zostaje przeniesiona z Emilii Plater do biurowca Kaskada przy Al. Jana Pawła II 12.
Czerwiec 2010
DGA dokonuje kolejnej kolejnej inwestycji kapitałowej podpisując umowę z Ad Akta Sp. z o.o. zajmującą się profesjonalną archiwizacją i digitalizacją dokumentów.
Maj 2010
Powołana zostaje spółka Blue Energy Sp. z o.o. której fundamentem jest zrestrukturyzowany Departament Zarządzania DGA SA.
Kwiecień 2010
DGA inwestuje w platformę www.FastDeal.pl oferująca zakupy rabatowe przez internet.
Marzec 2010
DGA S.A. zawier z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości S.A. (PTWP S.A.) umowę inwestycyjną na mocy której nabywa udzialy w spółce Centrum Kreowania Liderów S.A. w Katowicach.
Marzec 2009
DGA zawiera umowę inwestycyjną ze spółką Braster, utworzoną przez grupę polskich naukowców pracujących nad innowacyjnym testerem opartym na termograficznej metodzie nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej piersi.
Luty 2009
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. rozpoczyna realizacją największego w Polsce projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do ponad 9000 Pracowników zwalnianych ze Stoczni Gdynia S.A. oraz Stoczni Szczecińska Nowa Sp. z o.o.Projekt będzie trwał do końca czerwca 2010 roku.
Styczeń 2009
Powstaje spółka DGA Energia w wyniku umowy pomiędzy spółką Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. i R-Energią Sp. z o.o. W czerwcu tego samego roku do spółki dołącza kolejny inwestor, Polnet - Biogaz Sp. z o.o. Marzec 2008
Rejestracja Fundacji DGA „Wspieramy Wielkich Jutra”.
27 sierpnia 2007
DGA zawarło umowę ze spółką Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S. A.(PGNiG) z siedzibą w Warszawie umowę na wdrożenie w PGNiG systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001. Planowane wdrożenie będzie jednym z największych wdrożeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Polsce.
10 kwietnia 2007
Zarząd spółki zależnej DGA SA, DGA Audyt podpisał umowę z Moore Stephens International Limited, zgodnie z którą formalnie przystąpił do międzynarodowej sieci firm audytorskich Moore Stephens International Limited. Daje to Grupie Kapitałowej możliwość realizowania projektów (zarówno doradczych, jak i audytorskich) dla koncernów międzynarodowych, korzystających z sieci Moore Stephens w innych krajach.
21 stycznia 2006
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarząd DGA przejmuje 20% udziałów firmy PBS Sp. z o.o.
2006
DGA S.A. jest najskuteczniejszą firmą w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej wg. miesięcznika Fundusze Europejskie.
Październik 2005
Następuje wydzielenie Działu Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych ze stuktur DGA Audyt i powstaje DGA Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
20 kwietnia 2005
Mija pierwszy rok notowań akcji DGA na Giełdzie.
12 lutego 2005
DGA S.A. otrzymuje prestiżowy tytuł Lidera Polskiego Biznesu.
2005
DGA S.A. rozpoczyna realizację dużych projektów szkoleniowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dla firm Amica Wronki i Energia Pro S.A. oraz projektów innowacyjnych m.in. promujacych telepracę i clustering, podpisana zostaje umowa z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację największego projektu szkoleniowego dla branży turystycznej "Turystyka Wspólna Sprawa".
17 maja 2004
DGA zmienia siedzibę. Nowy adres to Biurowiec DELTA przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu.
20 kwietnia 2004
Odbywa się pierwsze uroczyste notowanie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.
10 lutego 2004
Decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd akcje Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA SA zostały dopuszczone do obrotu publicznego.
2004
Meurs Polska zostaje zakupiona przez Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Powstaje DGA Human Capital Management.
27 listopada 2003
DGA S.A. jako pierwsza firma w Polsce uzyskała akredytowany certyfikat na zgodność z wymaganiami normy BS 7799-2 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
14 listopada 2003
Spółka składa Prospekt Emisyjny do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
2003
DGA S.A. jako pierwsza polska Spółka zosteje Liderem Konsorcjum w pojekcie współfinansowanym z PHARE 2001; otrzymuje akredytację w ramach Krajowegio Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP) oraz Medal Europejski za usługę "Usługa doradcza w zakresie procesów fuzji i przejęć"; powstaje Departament Integracji Europejskiej; Spółka rozszerza swoją ofertę w zakresie produktów informtycznych o nowe oprogramowania: DGA Workflow, DGA Learning, DGA BSC, DGA Controlling; inicjuje powołanie międzynarodowej sieci firm doradczych Management Consulting Network.
Do Grupy Kapitałowej DGA wchodzi kancelaria prawna Sroka & Wspólnicy.
maj 2002
DGA S.A. pierwszą firma konsultingową w Polsce wg rankingu Warsaw Business Journal. W 2002 Spółka wprowadza autorskie narzędzie e-obieg dga; zostaje wyróżniona Medalem Europejskim za produkt e-proces dga, przyznawanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club.
2001
DGA S.A. jako pierwsza firma konsultingowa w Polsce wdraża system zarządzania jakością oraz uzyskuje certyfikat potwierdzający jego zgodność z normą ISO 9001:2000; opracowuje i z dużym powodzeniem wprowadza na rynek nowe produkty e-jakość dga i e-proces dga.
24 lutego 2000
DGA S.A. obchodzi 10-lecie działalności na rynku usług konsultingowych z udziałem 300-tu znamienitych gości, przedstawicieli administracji państwowej oraz klientów.
1999
DGA S.A. zostaje wybrana doradcą Ministra Skarbu Państwa przy wytyczaniu strategii prywatyzacji sektora wytwarzania energii.
1998
DGA S.A. rozpoczyna wraz z firmą Ernst & Young Polska realizację programu WIP dla Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Szczecinie; powstaje Departament Zarządzania Procesami Biznesowymi.
Czerwiec 1997
Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych wraz z International Council of Management Consultant Institute przyznało Certyfikat CMC (Certified Management Consultant) Andrzejowi Głowackiemu. Certyfikat ten stanowi udokumentowanie najwyższego poziomu merytoryczego i etycznego konsultanta oraz jego doświadczenie. W 1998 certyfikat CMC otrzymała Anna Szymańska.
Listopad 1996
Spółka Doradztwo Gospodarcze Andrzej Głowacki S.A. zmienia nazwę na Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
18 maja 1995
Powołana zostaje spółka akcyjna Doradztwo Gospodarcze Andrzej Głowacki S.A. Akcjonariuszami Spółki zostali: Andrzej Głowacki, Anna Szymańska, Waldemar Przybyła, Lidia Brauza-Marek, Małgorzata Poprawska. Walne Zgromadzenie wybrało dwuosobowy Zarząd w składzie: Andrzej Głowacki - Prezes Zarządu, Anna Szymańska - Wiceprezes Zarządu. Przewodniczącym pierwszej rady nadzorczej został Pan dr Piotr Gosieniecki.
1995
Spółka realizuje program Wspierania Inicjatyw Prywatyzacyjnych w Wielkopolsce, finansowany ze środków PHARE.
1994
Zrealizowano pierwszy duży projekt - wyceniono ponad 100.000 środków trwałych dla dziewięciu Zakładów Energetycznych z zachodniej Polski.
1 marca 1993
Rozpoczyna działalność firma Doradztwo Gospodarcze Andrzej Głowacki, która zatrudnia dotychczasowych pracowników firmy BONUS s.c.; w tym roku zrealizowano pierwszy projekt dla sektora energetycznego.
1991
Powstaje spółka DGA Audyt Sp. z o.o. świadcząca usługi audytorskie.
Listopad 1990
Powołana zostaje Spółka Probonus Sp. z o.o., która od stycznia 1991 przejmuje obsługę księgową i podatkową podmiotów gospodarczych.
22 stycznia 1990
Powstaje Spółka Usług Finansowo - Prawnych BONUS s.c. z siedzibą w Poznaniu.