Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na DGA karę

w wysokości 200 tys. zł za naruszenie obowiązków informacyjnych.

KNF poinformowała w komunikacie – 4.10.br., że naruszenie DGA polegało na nienależytym poinformowaniu o warunkach zawartej w marcu 2009 roku umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia pakietu udziałów w spółce Braster.

Zarząd DGA S.A. oczekuje na oficjalny dokument potwierdzający decyzję KNF i jej uzasadnienie.