DGA inwestuje w R&C UNION S.A. z siedzibą w Poznaniu

Zarząd Spółki DGA S.A. („DGA”) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2011 r. podpisał umowę inwestycyjną z firmą R&C Union S.A. („R&C”) z siedzibą w Poznaniu, której akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – NewConnect.

Na podstawie umowy inwestycyjnej DGA zobowiązuje się do objęcia 4.000.000 akcji R&C nowej emisji po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1 zł (jeden złoty) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 4.000.000 zł (cztery miliony złotych).

W przypadku objęcia całej emisji akcji serii E udział DGA S.A. w kapitale zakładowym i całkowitej liczbie głosów w R&C wynosić będzie 27,1%.

Inwestycja w R&C jest inwestycją finansową DGA. Zarząd DGA jest przekonany, że realizowany program restrukturyzacji i strategii R&C oraz skład jej Zarządu są gwarancją uzyskiwania coraz lepszych wyników finansowych, co przełoży się na wzrost wartości Spółki i tym samym na wzrost kursu jej akcji.

DGA S.A. będzie wspierać rozwój Spółki R&C UNION S.A. na płaszczyznach uzgodnionych z Zarządem Spółki. 

Zarząd DGA uważa inwestycję w R&C UNION S.A. z siedzibą w Poznaniu za bardzo dobry i perspektywiczny kierunek podyktowany wieloma przesłankami. Niewątpliwymi atutami Spółki R&C UNION S.A., które należy podkreślić są:
• Czytelność i transparentność realizowanego programu restrukturyzacji oraz strategii rozwoju Spółki dającego duże szanse i możliwości jej rozwoju.
• Duże zaangażowanie oraz determinacja Zarządu R&C UNION S.A. do wdrożenia nowych kierunków rozwoju Spółki oraz osiągnięcia wyznaczonych celów i założeń.
• Duży potencjał wzrostu ceny akcji Spółki oraz obecna ich niska wycena.

R&C UNION S.A. to firma powstała we wrześniu 2007, z połączenia spółki Feniks Polska (zarządzającej siecią restauracji Sioux) oraz spółki Lizard Polska (zarządzającej siecią klubów muzycznych Lizard King).

Obecnie spółka jest właścicielem czterech marek i jednocześnie operatorem: 
- sieci restauracji Sioux (13 lokali) 
- sieci restauracji Fenix (4 lokale) 
- sieci klubów muzycznych Lizard King (4 lokale) 
- sieci klubów muzycznych - restauracji Fever(2 lokale) + klub Terytorium

Łącznie na dzień 1 sierpnia 2011 spółka posiada 24 działające lokale w największych miastach na terenie Polski, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Trójmieście, Wrocławiu.

Zróżnicowane portfolio marek zarządzanych przez R&C UNION pozwala na kierowanie oferty do bardzo szerokiej grupy klientów.


Anna Szymańska
Wiceprezes Zarządu DGA S.A.