Publikacja wyników DGA za I półrocze 2011 roku - milion na plusie

W dniu 31 sierpnia 2011 roku Spółka DGA S.A. opublikowała wyniki finansowe skonsolidowane oraz jednostkowe za I półrocze 2011 roku. Grupa Kapitałowa DGA zrealizowała zysk netto w kwocie 1.095 tys. zł. Mimo znacznego spadku przychodów bez wątpienia za sukces należy uznać to, że 25% zysku zostało wypracowane przez Spółki Grupy (poza DGA). Wynik jednostkowy DGA S.A. za I półrocze to 10.490 tys. zł przychodu i 760 tys. zł zysku netto. Dla porównania w I półroczu ub. roku Spółka miała 22.951 tys. zł i zysk na poziomie 757 tys. zł.

Pierwsze półrocze 2011r. przyniosło zmiany w Grupie Kapitałowej. Dwa duże wyjścia i dwie duże transakcje. Wyjście z Braster Sp. z o.o. oraz z DGA Energia Sp. z o.o. Sprzedaż udziałów tych Spółek zwiększyła jednorazowo dochody finansowe o 471 tys. zł.

W II półrocze 2011r. Spółka wkracza „w otoczeniu” klubów i restauracji. Jak poinformował Zarząd DGA w dniu 25 sierpnia 2011r. podpisana została umowa inwestycyjna z firmą R&C Union S.A. („R&C”) z siedzibą w Poznaniu, której akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – NewConnect.

Inwestycja w R&C UNION www.rcunion.pl jest inwestycją finansową DGA. Zarząd DGA jest przekonany, że realizowany program restrukturyzacji i strategii R&C oraz skład jej Zarządu są gwarancją uzyskiwania coraz lepszych wyników finansowych, co przełoży się na wzrost wartości Spółki i tym samym na wzrost kursu jej akcji. R&C UNION S.A. to firma powstała z połączenia spółki Feniks Polska (zarządzającej siecią restauracji Sioux) oraz spółki Lizard Polska (zarządzającej siecią klubów muzycznych Lizard King).

Spółka nadal poszukuje podmiotów, które wzmocnią obszar przedsięwzięć internetowych. Na razie jedynymi aktywami w tym obszarze są FastDeal (platforma zakupowa usług w atrakcyjnych cenach), Alekiedy (platforma komunikacji pomiędzy internautami a organizatorami imprez w całej Polsce) oraz AllCards Sp. z o.o. (usługi dla posiadaczy kart płatniczych).

Spośród spółek należących do Grupy Kapitałowej DGA „oczkiem w głowie” Prezesa Zarządu Andrzeja Głowackiego jest portal FastDeal, który winien być bazą do inwestycji w kolejne portale. Spółka DGA poszukuje ciekawych podmiotów, w które mogłaby zainwestować. W pierwszej kolejności zainteresowana jest firmami związanymi z nowymi technologiami (działalnością internetową), biznesem turystycznym i przetwarzaniem dokumentów.

Nie wyklucza się również podmiotów z innych branż, które mają ciekawy i innowacyjny profil działalności. 

DGA S.A. jest zaangażowane w realizację wielu projektów. Z początkiem czerwca ruszył projekt szkoleniowy „Efektywność energetyczna w praktyce” dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z sektora budownictwa i przetwórstwa przemysłowego. www.efektywnaenergia.eu 
Tematyka szkoleń dotyczy efektywnego i racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej. Szkolenia odbywać się na terenie całego kraju i prowadzone będą przez wybitnych ekspertów posiadających praktyczne doświadczenie w zakresie każdego z tematów.

Również z początkiem czerwca 2011 roku rozpoczął się Projekt "Wspieramy nowe zatrudnienie" www.nowezatrudnienie.pl współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizowany jest przez DGA S.A. na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i będzie trwał do końca listopada roku 2012. Jest to projekt outplacementowy dla osób zwolnionych przez pracodawców w województwie łódzkim (doradztwo zawodowe, psychologiczne, szkolenia, pośrednictwo pracy). Realizacja Projektu oparta jest o innowacyjny model pośrednictwa pracy w formie tzw. Centrum Ofert Zatrudnienia.

Na zlecenie Ministra Skarbu Państwa DGA S.A. finalizuje proces prywatyzacji Spółki: Wałbrzyskie Zakłady Koksowe VICTORIA S.A. 

DGA S.A. zostało partnerem nowej inicjatywy Fundacji „Wspieramy Wielkich Jutra”, dzięki której powstał Portal Pomysłów Wielkich www.portalpomyslow.pl umożliwiający młodym kreatywnym osobom z pomysłem na biznes pozyskanie kapitału na jego realizację. Portal ma również za zadanie wyszukanie młodych innowacyjnych firm we wczesnej fazie rozwoju potrzebujących wsparcia inwestora. Adresatami tej inicjatywy są studenci oraz absolwenci do 30 roku życia chcący rozpocząć biznes na bazie własnego pomysłu oraz do firm działających nie dłużej niż 12 miesięcy. Rejestracja na portalu jest całkowicie bezpłatna.

W II półroczu 2011r. Zarząd DGA będzie kładł nacisk na poprawę wyniku spółek w Grupie. Spodziewany jest znaczny wzrost wartości spółek, w których DGA S.A. zaangażowała się kapitałowo.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.