Michał Borucki

Funkcję Prokurenta pełni Pan Michał Borucki.
Pan Michał Borucki posiada wykształcenie wyższe – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział: Towaroznawstwo.

  
 

Przebieg kariery zawodowej Pana Michała Boruckiego:
2001r. 2002r. Pełnomocnik ds. jakości, ATREM,
2002r. 2003r. Konsultant, DGA S.A.,
2003r. 2005r. Starszy Konsultant, DGA S.A.,
2005r. 2006r. Wicedyrektor Departamentu Zarządzania, DGA S.A.
2006r. 2010r. Dyrektor Departamentu Zarządzania, DGA S.A.
2010r. nadal Prezes Zarządu spółki Blue Energy Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej DGA
Posiada Certified Information Security Manager (CISM). Jest audytorem wiodącym systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji BS 7799-2:2002 oraz audytorem wiodącym i wewnętrznym systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000.

 

powrót