DGA doradcą Ministra Skarbu Państwa przy sprzedaży akcji spółki Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. w Wałbrzychu

5 października 2011 r. Minister Skarbu Państwa podpisał z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju umowę sprzedaży 85% akcji, będących własnością Skarbu Państwa w Spółce Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu.

Umowa ma charakter warunkowy. Przeniesienie własności akcji nastąpi po uzyskaniu przez JSW S.A. ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji. Wartość transakcji wynosi 413,9 mln PLN.

Doradcą MSP przy obsłudze całego procesu od przygotowania dokumentów prywatyzacyjnych, analiz oraz wyceny Spółki do udziału a negocjacjach była poznańska firma doradcza DGA S.A.

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria to wiodący producent koksu odlewniczego w Polsce (85% udziału w rynku) i jeden z czterech największych w Europie (35% udziału w rynku). Produkuje koks odlewniczy o bardzo wysokich parametrach jakościowych (specjalny koks odlewniczy Kęsy S I z granulacją 90-250 mm). W 2010 roku WZK Victoria wyprodukowały ok. 0,5 mln ton koksu odlewniczego i 0,1 mln ton koksu metalurgicznego wykorzystując do tego 5 baterii koksowniczych. WZK Victoria produkuje koks na potrzeby takich sektorów gospodarki jak odlewnictwo (ok. 90% sprzedaży) czy przemysł materiałów izolacyjnych (np. wełna mineralna).

 

Anna Szymańska
Wiceprezes Zarządu DGA S.A.