2012

22-11-2012

Prezes DGA SA w wywiadzie dla TVN VNBC Biznes

Zapraszamy do obejrzenia wczorajszego wywiadu z Andrzejem Głowackim, Prezesem Zarządu DGA SA, którego udzielił dla Centrum Wyników TVN CNBC Biznes. Zobacz wywiad...

14-11-2012

Wyniki DGA za III kwartał 2012 roku

W dniu 14 listopada 2012 roku Spółka DGA S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2012 roku.
W trzecim kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa DGA wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 4 583 tys. zł i zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 431 tys. zł. Natomiast na poziomie wyniku finansowego netto zanotowano stratę w wysokości 1 094 tys. zł.

więcej
13-11-2012

Komentarz Zarządu DGA S.A. do artykułu w Pulsie Biznesu

W dniu 13.11.2012r. na łamach gazety „Puls Biznesu” ukazał się artykuł pt. ”Juror z DGA na cenzurowanym” autorstwa Dawida Tokarza. Co prawda tekst zawiera fragment wypowiedzi Prezesa Zarządu DGA S.A., Andrzeja Głowackiego, odnoszącej się do stawianych zarzutów, jednak artykuł przedstawia relacje DGA jako inwestora z poszczególnymi spółkami w sposób stronniczy, bez odniesienia się do stanu faktycznego popartego stosowną dokumentacją.

więcej
30-08-2012

Komentarz Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowgo za I półrocze 2012

W dniu dzisiejszym DGA S.A. opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 roku. Grupa Kapitałowa DGA wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 10 288 tys. zł i zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 864 tys. zł.

więcej
30-08-2012

Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego DGA za I półrocze 2012 roku

W dniu dzisiejszym DGA opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 roku, z którym można zapoznać się tutaj.

20-08-2012

Umowa warunkowa powołująca fundusz Life Fund nie weszła w życie

W dniu 19 czerwca br. DGA S.A., Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. oraz Life Fund Sp. z o.o. podpisały trójstronną umowę warunkową dotyczącą udzielenia wsparcia finansowego funduszowi kapitałowemu Life Fund. W przypadku spełnienia wszystkich warunków opisanych w ww. Umowie do dnia 18 sierpnia br., miał być powołany fundusz kapitałowy Life Fund o kapitalizacji 30 mln zł. Zarząd DGA S.A. informuje, że nie spełniły się warunki zawieszające w przewidzianą w Umowie terminie, a w konsekwencji Umowa o udzielenie wsparcia finansowego funduszowi nie weszła w życie.

więcej
13-08-2012

Komunikat w sprawie terminu rozprawy dot. rozliczenia pomiedzy DGA a ARP

Zarząd DGA S.A. informuje, że nowy termin rozprawy w Sądzie Okręgowym w Warszawie dotyczącej braku zapłaty naleźności przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. za usługi realizowane w ramach projektu "Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji" został ustalony na dzień 18.10.2012r.

28-06-2012

DGA będzie prywatyzować poznański HCP

W dniu 25 czerwca br. podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a spółką DGA S.A. dotycząca usług doradczych w procesie prywatyzacji spółki H. Cegielski – Poznań S.A. Pierwszym etapem prac będzie oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki i analiza stanu prawnego majątku Spółki, na co Doradca ma 8 tygodni.

więcej
20-06-2012

DGA inwestuje w life science

W dniu 19 czerwca 2012 roku Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., DGA S.A. oraz Life Fund Sp. z o.o. podpisały umowę trójstronną o udzielenie wsparcia finansowego Funduszowi Kapitałowemu Life Fund Sp. z o.o. S.K.A., które planują jego podwyższenie do 80 mln, dlatego też poszukiwani będą inwestorzy prywatni.

więcej
19-06-2012

Nowy skład Zarządu spółki R&C Union S.A.

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 czerwca 2012 roku powołany został nowy skład Zarządu spółki R&C Union S.A., w której DGA S.A. posiada 29,69% udziałów. Na stanowisko Prezesa Zarządu spółki powołana została Anna Kosmała – Zarzycka, pełniąca dotychczas funkcję Członka Zarządu.

więcej
14-06-2012

Rozliczenie pomiędzy DGA i ARP – zmiana terminu rozprawy

Zarząd DGA S.A. informuje, że zaplanowana na dzień dzisiejszy, tj.14.06.2012r., rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie dotycząca braku zapłaty należności przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. za usługi zrealizowane przez DGA w ramach Projektu „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”, została przesunięta z powodu choroby Sędziego bez wskazania nowego terminu.

14-05-2012

Publikacja wyników DGA za I kwartał 2012 roku

W dniu dzisiejszym DGA S.A. opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 roku. Grupa Kapitałowa DGA wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 4.978 tys. zł i zysk brutto na sprzedaży w wysokości 641 tys. zł. 

więcej
08-05-2012

DGA reanimuje unijne projekty

Pozyskanie dotacji unijnej na projekt to zazwyczaj powód do wielkiej satysfakcji i radości dla każdego Beneficjenta. Jednak na początku nie zawsze zdaje on sobie sprawę z tego, że prawdziwym wyzwaniem nie jest wygranie projektu, lecz jego prawidłowa realizacja i zakończenie. To właśnie po ostatecznym rozliczeniu projektu możemy mówić o jego sukcesie. DGA przychodzi z pomocą tym Beneficjentom, którzy realizując projekt szkoleniowy lub inwestycyjny, zmagają się z problemami zagrażającymi finalizacji realizowanego przedsięwzięcia.

więcej
07-05-2012

Co się dzieje w spółce R&C Union?

R&C Union Sp. z o.o. to jedna z inwestycji DGA S.A., któa wzbudza duże zainteresowanie Akcjonariuszy.Ze względu na pojawiające się pytania dotyczące przyszłości tej inwestycji, Zarząd DGA S.A. jako jeden z udziałowców spółki uprzejmie informuje, że w dniu 27 marca br. zmianie uległ skład Zarządu R&C Union, którego nadrzędnym zadaniem jest poprawienie efektywności funkcjonowania spółki.

więcej
27-04-2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników DGA SA zakończyło obrady

W dniu 27 kwietnia br. w siedzibie DGA w Poznaniu przy ul. Towarowej 35 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników.

więcej
11-04-2012

DGA nie jest udziałowcem spółki Braster

W związku z pojawiającymi się na forach internetowych oraz niezależnych blogach nieaktualnymi informacjami na temat powiązania DGA ze spółką Braster przypominamy, iż w dniu 8 czerwca 2011 roku DGA SA sprzedała wszystkie swoje udziały w spółce Braster S.A.
Zarząd DGA SA zapewnia, że pomimo zakończenia współpracy w ramach projektu Braster, ma nadzieję na sukces tego przedsięwzięcia oraz na przełom w dziedzinie wykrywania raka piersi. Ponadto liczy, że prawie
2-letnia obecność DGA w spółce pozwoliła twórcom testera na zdobycie cennego doświadczenia, które zostanie wykorzystane w dalszym rozwoju tego produktu.
Na chwilę obecną jedyne powiązanie DGA oraz spółki Braster to pożyczka w kwocie 100 tys. zł, która winna zostać uregulowana do dnia 30 czerwca 2012 roku.
Więcej na temat sprzedaży udziałów DGA w spółce Braster można znaleźć tutaj.

23-03-2012

Zarząd DGA odpowiada na kolejne pytania Inwestorów

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na zadane pytania w zakładce PYTANIA OD INWESTORÓW

21-03-2012

Prasa o wynikach DGA za 2011 rok

wnp.pl: Prezes DGA: planujemy akwizycje oraz wyjście z kilku spółek. Czytaj artykuł 

giełda.wp.pl: DGA planuje przeznaczyć 1 mln zł na kapitał do skupu akcji własnych. Czytaj artykuł
Puls Biznesu: DGA Szuka spółek do akwizycji. Czytaj artykuł

20-03-2012

Wywiad z Prezesem DGA SA w TVN CNBC Biznes

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Panem Andrzejem Głowackim w TVN CNBC Biznes dziś o godz. 15.45. Wywiad można obejrzeć online na stronie stacji

20-03-2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 60682 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 i art.4022 Ksh przy uwzględnieniu obowiązku wskazanego w § 38 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).
ZWZ odbędzie się w dn. 27 kwietnia 2012 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki (ul. Towarowa 35, Poznań).

więcej
20-03-2012

Publikacja wyników DGA za 2011 rok

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami finansowymi DGA SA za rok 2011:

13-03-2012

Komunikat Zarządu DGA SA w sprawie kary nałożonej przez KNF

W dniu 12 marca 2012 r. DGA S.A. otrzymała decyzję KNF z dnia 6 marca 2012 r., zgodnie z którą KNF utrzymała w mocy decyzję pierwszej instancji. Po przeanalizowaniu uzasadnienia Zarząd DGA S.A. podejmie decyzję o ewentualnym złożeniu skargi na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Termin na wniesienie skargi na decyzję wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

07-02-2012

Wywiad z Andrzejem Głowackim w TVN CNBC

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Andrzejem Głowacki, Prezesem Zarządu DGA S.A. udzielonego telewizji TVN CNBC

Oglądaj wywiad...

03-02-2012

Kurs akcji DGA przekroczył 2 złote

W dniu 3 lutego kurs DGA przekroczył 2 złote. Po długim okresie oscylowania w przedziale 1,70-1,90 od kilku dni widoczne były niewielkie lecz systematyczne wzrosty. 

więcej
09-01-2012

Sprawa rozliczenia pomiędzy DGA i ARP – informacja o rozprawie

W związku z brakiem zapłaty należności ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za usługi zrealizowane w ramach Projektu „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”, spółka DGA S.A. w dniu 31 marca 2011 roku skierowała sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie.

więcej
02-01-2012

Sprawa rozliczenia pomiędzy DGA i ARP – informacja o terminie rozprawy

Zarząd DGA S.A. informował, iż w związku z brakiem zapłaty należności ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za usługi zrealizowane w ramach Projektu „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”, spółka w dniu 31 marca 2011 roku skierowała sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie.

więcej