Sprawa rozliczenia pomiędzy DGA i ARP – informacja o terminie rozprawy

Zarząd DGA S.A. informował, iż w związku z brakiem zapłaty należności ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za usługi zrealizowane w ramach Projektu „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”, spółka w dniu 31 marca 2011 roku skierowała sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie.

24.11.2011r. miała odbyć się pierwsza rozprawa w tej sprawie. W związku z chorobą Sędziego wyznaczono nowy termin na 9 stycznia 2012 r. na godz.9.00.