Sprawa rozliczenia pomiędzy DGA i ARP – informacja o rozprawie

W związku z brakiem zapłaty należności ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. za usługi zrealizowane w ramach Projektu „Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji”, spółka DGA S.A. w dniu 31 marca 2011 roku skierowała sprawę do Sądu Okręgowego w Warszawie.

W dniu 9 stycznia 2012 r. odbyła się pierwsza rozprawa sądowa, na której obie strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska. W związku z powyższym wyznaczono kolejny termin rozprawy na 14 czerwca 2012 r.