Spółki Grupy Kapitałowej DGA

 

Jednostki zależne

Nazwa Udział DGA w kapitale w % Strona internetowa
Life Fund Sp. z o.o. 100% www.lifefund.pl
DGA Centrum Sanacji Firm S.A. 49,3% www.sanacjafirm.pl
FD Polska Sp. z o.o. 100% www.fastdeal.pl

Jednostki współzależne i stowarzyszone

Nazwa Udział DGA S.A. w kapitale w % Strona internetowa
Blue Energy Sp. z o.o. 35,4% www.grupablue.pl
DGA Audyt Sp. z o.o. 74,0% www.dgaaudyt.pl
DGA Optima Sp. z o.o. 40,0% www.dga.pl/optima