Co się dzieje w spółce R&C Union?

R&C Union Sp. z o.o. to jedna z inwestycji DGA S.A., któa wzbudza duże zainteresowanie Akcjonariuszy.Ze względu na pojawiające się pytania dotyczące przyszłości tej inwestycji, Zarząd DGA S.A. jako jeden z udziałowców spółki uprzejmie informuje, że w dniu 27 marca br. zmianie uległ skład Zarządu R&C Union, którego zadaniem jest poprawienie efektywności funkcjonowania spółki.

Z dniem 27 marca funkcję Wiceprezes Zarządu spółki R&C Union objęły Anna Olszowa oraz Anna Kosmała - Zarzycka, wcześniej pełniące funkcje kierownicze w DGA S.A. Funkcję Prezesa Zarządu R&C Union pełni nadal Norbert Okowiak.
Według informacji przekazanych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd R&C Union przygotowuje optymalny model biznesowy dla spółki uwzględniający aktualną sytuację w branży w branży gastronomicznej, długofalowy plan rozwoju oraz możliwości jakie pojawiają się przy okazji Euro 2012.
Nadrzędnym celem są zmiany w funkcjonowaniu i zarządzaniu spółką, które doprowadzą do generowania przez nią dodatniego wyniku finansowego.

O wynikach finansowych spółka R&C Union poinformuje w raporcie okresowym za I kwartał 2012 roku publikowanym w dniu 14 maja br. oraz w raporcie za 2011 rok publikowanym w dniu 11 czerwca br.