DGA reanimuje unijne projekty

Pozyskanie dotacji unijnej na projekt to zazwyczaj powód do wielkiej satysfakcji i radości dla każdego Beneficjenta. Jednak na początku nie zawsze zdaje on sobie sprawę z tego, że prawdziwym wyzwaniem nie jest wygranie projektu, lecz jego prawidłowa realizacja i zakończenie. To właśnie po ostatecznym rozliczeniu projektu możemy mówić o jego sukcesie. DGA przychodzi z pomocą tym Beneficjentom, którzy realizując projekt szkoleniowy lub inwestycyjny, zmagają się z problemami zagrażającymi finalizacji realizowanego przedsięwzięcia.

Brak właściwiej reakcji w odpowiednim czasie niestety może doprowadzić do sytuacji zagrożenia dalszej realizacji projektu. Najgorszy z możliwych scenariuszy może nawet doprowadzić do konieczności zwrotu dotacji. Do dyspozycji zespołów projektowych są eksperci z Departamentu Zarządzania Projektami DGA S.A., którzy zrealizowali wiele projektów szkoleniowo-doradczych oraz inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Konsultanci DGA łączą specjalistyczną wiedzę z zakresu m.in. finansów, zarządzania, prawa i badań społecznych z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów, zarówno dofinansowanych ze środków pomocowych jak i komercyjnych.
Oferta skierowana jest do firm i instytucji, które borykają się z trudnościami związanymi z zarządzaniem, rozliczaniem, monitoringiem bądź ewaluacją projektu – wskazuje Anna Szymańska, Wiceprezes Zarządu DGA SA nadzorująca na co dzień pracę Departamentu Zarządzania Projektami. Każdy kto staje w obliczu realnego ryzyka utraty płynności czy nawet całego dofinansowania, powinien skorzystać z pomocy doświadczonego doradcy, który problem szybko zdiagnozuje i zaproponuje konkretne rozwiązana a nawet je wdroży – dodaje.
Proponowane wsparcie jest szyte na miarę każdego Klienta i jego potrzeb, a efektem zawsze będą konkretne działania, np. modyfikacje we wniosku w zakresie zmiany pomocy publicznej na pomoc de minimis, wskazanie drogi przeprowadzenia tych zmian lub faktyczne ich przeprowadzenie, jak również komunikacja z Instytucją Nadzorującą realizację danego projektu. Ponadto specjaliści DGA podpowiedzą jak dalej prowadzić projekt aby uniknąć kolejnych trudności. Usługa jest elastyczna i dopasowana do danej sytuacji. W przypadku dostępności określonych pozycji budżetowych może ona zostać sfinansowana w ramach projektu.
Informacji na temat usługi Reanimacji Projektu udziela:
Ewa Remiezowicz
Ekspert
Departament Zarządzania Projektami
Tel.: 61 643 52 27
Email: ewa.remiezowicz@dga.pl