Nowy skład Zarządu spółki R&C Union S.A.

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 czerwca 2012 roku powołany został nowy skład Zarządu spółki R&C Union S.A., w której DGA S.A. posiada 29,69% udziałów. Na stanowisko Prezesa Zarządu spółki powołana została Anna Kosmała – Zarzycka, pełniąca dotychczas funkcję Członka Zarządu.

W skład Zarządu spółki wchodzi również powołana z dniem 27 marca 2012 roku na stanowisko Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Finansowego Anna Olszowa.
Nowy, dwuosobowy Zarządy R&C Union S.A. będzie prowadził intensywne działania naprawcze w spółce będącej operatorem sieci restauracji oraz klubów muzycznych w całej Polsce. Spółka w dniu 15 czerwca 2012 roku opublikowała sprawozdanie finansowe za rok 2011 wskazujące na zła sytuację oraz konieczność przeprowadzenia działań sanacyjnych. W roku ubiegłym R&C Union odnotowała stratę w wysokości ponad 12 mln zł.
Anna Kosmała-Zarzycka posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe, w tym osiem lat w strukturach DGA S.A. Od 2005 roku pełniła funkcję Wicedyrektor Departamentu Zarządzania Projektami DGA S.A. W ramach swoich obowiązków Anna Kosmała-Zarzycka zdobyła szerokie doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków unijnych na przedsięwzięcia DGA S.A. oraz Klientów spółki. Pełniła funkcję Kierownika Projektu przy największych zleceniach realizowanych przez spółkę, m.in. przy realizacji jednego z największych projektu szkoleniowo – doradczych w Polsce „Wsparcie dla Pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji” - projekt ponadregionalny dla Stoczni Gdynia S.A. oraz Stoczni Szczecińska Nowa Sp. z o.o. – 7,9 tys. uczestników, 200 –osobowa kadra, wartość zlecenia 48 mln zł.
W ramach tego oraz innych projektów, Anna Kosmała-Zarzycka była odpowiedzialna za kompleksowe przygotowanie struktur kadrowych oraz zasobowych niezbędnych do realizacji projektu oraz zarządzanie nimi przez cały okres trwania projektów. Posiada niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie zarządzania projektami oraz zasobami ludzkimi.
Zdaniem Rady Nadzorczej spółki R&C Union niezbędne jest nowe spojrzenie na jej funkcjonowanie oraz nowe inicjatywy, stąd zmiany w składzie Zarządu. Jednym z głównych celów spółki jest pozyskanie dodatkowego finansowania w wysokości od 1 do 10 mln zł. W porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy R&C Union zwołanego na dzień 2 lipca 2012 roku znajduje się punkt dotyczący uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii F.
Oczekuje się, że dobrym impulsem do rozpoczęcia nowego, lepszego okresu dla spółki są trwające obecnie Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, oznaczające dla restauratorów wzmożony ruch w lokalach, szczególnie tych zlokalizowanych na starówkach miast gospodarzy Euro 2012. Mimo, iż jest to wydarzenie jednorazowe, dzięki wprowadzanym zmianom i reorganizacji portfela lokali, może zapoczątkować dobrą passę dla spółki, a jej kontynuacją może być okres wakacyjny również dla gastronomii korzystny.

Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.

Więcej informacji na temat spółki na stronie www.rcunion.pl