DGA będzie prywatyzować poznański HCP

W dniu 25 czerwca br. podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a spółką DGA S.A. dotycząca usług doradczych w procesie prywatyzacji spółki H. Cegielski – Poznań S.A. Pierwszym etapem prac będzie oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki i analiza stanu prawnego majątku Spółki, na co Doradca ma 8 tygodni.

Kolejnym etapem w procesie prywatyzacji będzie przygotowanie strategii, memorandum informacyjnego oraz innych dokumentów, po czym będzie można przystąpić do samego procesu zbycia akcji spółki.
Będzie to już kolejny proces prywatyzacyjny w Grupie Kapitałowej HCP, która obecnie liczy 5 spółek:
- spółkę dominującą H.Cegielski – Poznań S.A. (posiadająca 100% udziałów w spółkach zależnych)
- H. Cegielski – Energocentrum Sp. z o.o.
- H. Cegielski – Service Sp. z o.o.
- H. Cegielski – Centrum Badawczo – Rozwojowe Sp. z o.o.
- Infocentrum Sp. z o.o.
W poprzednich procesach prywatyzacyjnych sprzedane zostały Fabryka Pojazdów Szynowych, Fabryka Silników Agregatowych i Trakcyjnych oraz Logocentrum. Spółki trafiły zarówno do inwestorów krajowych jak i zagranicznych.
DGA S.A. to doświadczony Doradca prywatyzacyjny. Spółka przeprowadziła w ostatnich 3 latach kilka procesów zbycia akcji spółek Skarbu Państwa, m.in. Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A., spółki REMAG S.A. czy też Kieleckiej Kopalni Surowców Mineralnych S.A.
Choć jest to kolejny proces prywatyzacyjny, w którym spółka bierze udział jako Doradca, jest on dla Konsultantów z Departamentu Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego szczególny ze względu na wieloletnią tradycję z jaką kojarzą się Zakłady H. Cegielskiego oraz ze względu na fakt, że obie spółki są rdzennie z Poznania.