DGA S.A. WSPIERA ŁÓDZKICH BEZROBOTNYCH

Województwo Łódzkie należy do grupy województw, w którym stopa bezrobocia jest jedną z najwyższych w Polsce. Na koniec 2012 roku, według danych statystycznych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, stopa bezrobocia w województwie wynosiła - 14%, gdzie jeszcze 4 lata temu było to 9,2% (stan na grudzień 2008r.). W samej Łodzi bezrobocie pod koniec 2012 roku wyniosło 12,1%. Od ubiegłego roku doszło do wielu zwolnień masowych, które znacząco przyczyniły się do wzrostu tego wyniku.

20 lutego 2013 roku została podpisana umowa pomiędzy Zarządem spółki DGA S.A. oraz Zarządem Województwa Łódzkiego, dotycząca dofinansowania projektu „W kierunku nowego zatrudnienia – program outplacement w województwie łódzkim”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do 150 osób zwolnionych z winy pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do programu.
Założenia projektu skupiają się na złagodzeniu negatywnych skutków procesów restrukturyzacji łódzkich przedsiębiorstw, poprzez znalezienie nowego pracodawcy, przygotowanie do samodzielnego poszukiwania pracy na rynku lub podjęcia własnej działalności gospodarczej.
Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w formie doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego, szkoleń zawodowych, pomocy w znalezieniu nowej pracy poprzez pośrednictwo pracy, subsydiowane zatrudnienie oraz staż lub praktykę. Przygotowane są także środki finansowe na otworzenie własnej działalności gospodarczej dla 40 osób.
W ramach zakończonego już programu realizowanego przez DGA S.A. oraz Urząd Marszałkowski w Łodzi „Wspieramy Nowe Zatrudnienie”, przyniosła znaczne zainteresowanie wśród bezrobotnych z całego województwa. Od czerwca 2011 roku prowadzone działania objęły 340 osób. Łącznie przeprowadzonych zostało 1921 godzin konsultacji zawodowych. Szkolenia oferowane w ramach projektu ukończyło 252 osób (m.in. prawo jazdy kat. B i C, kursy księgowości, kadr i płac, obsługi komputera, kursy językowe angielskiego, włoskiego, arabskiego).
Poprzez Pośrednictwo Pracy realizowane w postaci Centrum Ofert Zatrudnienia podczas trwania projektu zatrudnienie znalazło 211 osób, a przedstawionych zostało 664 ofert pracy dla wyspecjalizowanych pracowników oraz dla zainteresowanych pracą za granicą. W rezultacie działań, pośrednicy nawiązali kontakt z satysfakcjonującą liczbą firm (m.in. z: Pifo Bakaland, SWM Poland, GSP Group, Spedition Rosner, Agora, Albea Poland).
W ciągu minionej edycji Programu w warsztatach z biznesplanu oraz prowadzenia własnej firmy, wzięło udział 30 osób, z których połowa otrzymała dofinansowanie (do 40 tys. zł/os). Założone działalności funkcjonują już ponad rok na łódzkim rynku, wśród których są firmy produkcyjne, sprzątające, graficzne, krawieckie, gastronomiczne czy usługowe.
Udział w obecnym projekcie „W kierunku nowego zatrudnienia-program outplacement w województwie łódzkim” jest bezpłatny i realizowany będzie do 31 grudnia 2014 roku.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby na stronę projektu: http://www.wkierunkuzatrudnienia.pl/