INFORMACJA ZARZĄDU DOT. INWESTYCJI W PRODUKCJĘ „KOSZYCZKA”

W związku z faktem, że DGA S.A. jest inwestorem w procesie komercjalizacja „koszyczka” – innowacyjnego zestawu do pobierania próbek do badania, Zarząd Spółki przekazuje inwestorom oraz innym interesariuszom kluczowe informacje dotyczące tego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Przedmiotem inwestycji jest „Koszyczek” – zestaw do pobierania i transportu próbek kału do badania. To innowacyjny, szybki i całkowicie biodegradowalny wyrób medyczny. Kluczowa wartość zestawu to znaczne ułatwienie pobierania próbek, które muszą być nie tylko w bezpieczny i higieniczny sposób pobrane, lecz również dostarczone do laboratorium.
Autorem pomysłu na ten produkt jest Pan Konrad Kosowski, który swój pomysł na biznes zaprezentował w programie telewizyjnym „Dragon’s Den – jak zostać milionerem”. Pan Andrzej Głowacki, Prezes Zarządu DGA S.A., zasiadał w gronie potencjalnym inwestorów biorących udział w tym programie.
W proces komercjalizacji „Koszyczka” zaangażowana jest również współpracująca z DGA Fundacja „Wspieramy Wielkich Jutra”, która realizuje zadania operacyjne związane z produkcją i promocją wyrobu. Fundacja posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie pozyskiwania projektów inwestycyjnych, w zakresie rejestracji patentowych oraz w kontaktach zarówno z młodymi przedsiębiorcami jak i inwestorami.

DGA S.A. oraz Fundacja „Wspieramy Wielkich Jutra” podzielą się przychodem netto, jaki zostanie osiągnięty z tytułu sprzedaży „koszyczka”. Obecnie na rynku pojawiła się pilotażowa partia, planowane są kolejne. Zarząd DGA szacuje, że przychód ze sprzedaży produktu do końca 2013 roku wyniesie co najmniej ok. 0,5 mln zł.

Zarząd DGA S.A. pragnie zaznaczyć, że udana komercjalizacja wyrobu medycznego jest dużym sukcesem zarówno wszystkich stron zaangażowanych w to przedsięwzięcia (pomysłodawca, inwestor, producent), jak i zespołu realizującego ten projekt po stronie DGA oraz Fundacji „Wspieramy Wielkich Jutra”. Cieszy również fakt, że współpraca miedzy pomysłodawcą i inwestorem zawiązana w programie telewizyjnym, która po zaledwie kilku miesiącach doprowadziła do pojawienia się produktu w sprzedaży, może zachęcić młodych przedsiębiorców nieufnie podchodzących do prezentowania swoich pomysłów inwestorom.

Zarząd DGA S.A.