Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA SA - na dzień 14.06.2013 r. wraz z projektami uchwał