ZMIANY W SKŁADZIE OSOBOWYM RADY NADZORCZEJ R&C UNION S.A.

W dniu 28 maja br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki R&C UNION S.A. powołało na pięcioletnią kadencję członków Rady Nadzorczej. Czterech z pięciu członków Rady Nadzorczej zachowało dotychczas pełnione funkcje, a decyzją Walnego Zgromadzenia skład zespołu nadzorczego wzmocniła nowa osoba - Pani Joanna Ochniak.

Andrzej Głowacki, Maciej Kowalczyk, Jacek Krzyżaniak oraz Bogdan Sojkin na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki R&C UNION S.A. działającej na rynku gastronomicznym w segmencie “casual dining”, zostali powołani na kolejną kadencję.

Do Rady Nadzorczej powołana została nowa osoba - Pani Joanna Ochniak.

Joanna Ochniak jest oficjalną przedstawicielką „Women in WACS” na Polskę – inicjatywy Kobiet w Światowym Stowarzyszeniu Szefów Kuchni, przewodniczącą Komisji Weryfikacyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni (OSSKiC), inicjatorką projektu „Gastronomia na Obcasach” na rzecz wszystkich kobiet pracujących w branży gastronomicznej, aktywną działaczką i propagatorką wielu idei w ramach branży HoReCa, a także właścicielką firmy FPMS – Doradztwo Unijne, zajmującej się pozyskiwaniem dotacji unijnych na szkolenia oraz podróże kulinarne po Europie dla kadr zarządzających w branży gastronomicznej. Za swoją działalność szkoleniową nominowana została do nagrody Oskar Kulinarny w kategorii “Kulinarna Osobowość Roku 2007”.

Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy R&C Union S.A. zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2012. Jednocześnie wyraziło swoją aprobatę wobec podjętych przez Zarząd działań restrukturacyjnych, których efektem jest poprawa bieżącej sytuacji finansowej Spółki względem lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło również absolutorium Pani Annie Kosmała-Zarzyckiej - pełniącej funkcję Prezesa Zarządu oraz Pani Annie Olszowej – Członkowi Zarządu, z obowiązków wykonywanych w roku 2012.

Anna Kosmała –Zarzycka
Prezes Zarządu R&C Union S.A.


R&C Union S.A. działa na rynku gastronomicznym w segmencie "casual" - jest operatorem sieci restauracji Sioux i Fenix oraz sieci klubów muzycznych Lizard King i Fever. Od czerwca 2008 roku spółka R&C Union jest notowana na rynku NewConnect. Strategia rozwoju firmy zakłada dynamiczną rozbudowę sieci w dużych oraz średnich miastach. www.rcunion.pl.