Jarosław Dominiak

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestnik podyplomowych studiów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (SGH w Warszawie) oraz Zarządzania Finansami MSP (AE we Wrocławiu).

Przebieg kariery zawodowej:
- 1999-nadal inicjator i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych,
- 2000-nadal stypendysta i członek amerykańskiej organizacji Ashoka – Innovators for the Public,
- od 2000r. członek wielu gremiów środowiskowych oraz rad konsultacyjnych powoływanych przez Ministra Finansów oraz Ministra Skarbu Państwa (m.in. Rada Rozwoju Rynku Finansowego, Rada ds. prywatyzacji GPW w Warszawie), członek zespołu konsultacyjnego utworzonego w ramach prac nad projektem Kodeksu Nadzoru Korporacyjnego Polskiego Forum Corporate Governance, członek kapituły konkursów na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej oraz członek kapituły na najlepszy raport roczny spółki giełdowej,
- 2007-nadal sędzia Sądu Giełdowego,
- w latach 2009-2011 członek zarządu organizacji Euroshareholders w Brukseli, opiniującej m.in. akty prawne z zakresu rynku kapitałowego dla Komisji Europejskiej; wykładowca na studiach podyplomowych relacji inwestorskich i komunikacji finansowej – SGH w Warszawie
- 2011 – nadal członek stałej grupy doradczej Securities and Markets Stakeholder Group przy European Securities and Markets Authority w Paryżu
2013 – nadal członek zarządu organizacji EuroFinUse w Brukseli
Pan Jarosław Dominiak specjalizuje się w tematyce klubów inwestorskich i komunikacji finansowej. Prelegent podczas licznych konferencji z dziedziny rynku kapitałowego oraz autor komentarzy i artykułów w mediach finansowych.
Zainteresowania: rynek kapitałowy, organizacje pozarządowe, Ameryka Południowa, miłośnik i czynnie uprawiający kolarstwo szosowe i narciarstwo biegowe.

 

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności.