prof. dr hab. Robert Gwiazdowski

Pan Prof. dr hab. Robert Gwiazdowski posiada wykształcenie wyższe - jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesor Wyższej Szkoły Handlu I Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Od 1997 roku doradca podatkowy.

Od 2009 roku Adwokat. Prezydent Centrum im. Adama Smitha. Autor książek: „Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania” oraz „Podatek progresywny a proporcjonalny” oraz licznych artykułów poświęconych problematyce podatków, wolnego rynku i polityki gospodarczej.

Przebieg kariery zawodowej:
- 1980-2006 pracownik naukowy – asystent a następnie adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski,
- 1997-nadal własna działalność gospodarcza,
- 2004-nadal Prezydent w Centrum im. Adama Smitha w Warszawie,
- 2009-nadal profesor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R.Łazarskiego w Warszawie.

 

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.