dr Piotr Gosieniecki

Pan Piotr Gosieniecki posiada wykształcenie wyższe (doktor prawa). Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dodatkowe kwalifikacje:
• 1973-1975 aplikacja sądowa,
• 1975 zdany egzamin sędziowski,
• 1983 doktorat na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
• 1984 kurs prawa amerykańskiego w Leyden (Holandia),
• 1986 zdany egzamin radcowski,
• 1987 stypendium na Uniwersytecie w Kolonii (Niemcy),
Przebieg kariery zawodowej:
• 1973-12.1973 aplikant sądowy etatowy w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu,
• 01.1974-09.1976 pracownik naukowo-techniczny na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
• 09.1983-1993 adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
• 09.1986-1996 radca prawny w Cechu Rzemiosł Spożywczych przy Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu,
• 1990-1994 pełnomocnik firmy "Lako Industrie - Consulting AG" Szwajcaria – udziałowca i założyciela Spółki Oficyna Wydawnicza "Głos Wielkopolski" Sp. z o.o.,
• 1993-nadal starszy wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UAM,
• 1997-nadal wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu,
• 2002-nadal kierownik pierwszego roku Zaocznego Studium Prawa.

 

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności.