Informacja Zarządu w sprawie spółki R&C Union S.A.

W dniu 24 września br. Zarząd Spółki R&C Union S.A., której DGA jest znaczącym akcjonariuszem, poinformował w raporcie bieżącym nr 21/2013 o wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki złożonym przez Wierzyciela w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.

Przedmiotowy wniosek został skierowany do Sądu w dniu 19 września 2013 roku.

W opinii Zarządu R&C Union S.A. złożony wniosek o upadłość stanowi formę nacisku na spółce w celu uzyskania płatności, a uzasadnienie w nim zawarte jest nieprecyzyjne i opiera się na twierdzeniach Wierzyciela bez pokrycia w faktach.