Jest zgoda Sądu na upadłość układową R&C Union S.A.

Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 2013 roku Zarząd R&C Union S.A., której DGA S.A. jest znaczącym akcjonariuszem otrzymał decyzję Sądu o ogłoszeniu upadłości R&C Union S.A. z możliwością zawarcia układu.

Spółka R&C Union S.A. poinformowała o otrzymaniu decyzji Sądu w tej sprawie w raporcie bieżącym nr 28/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku.

DGA S.A. jest znaczącym akcjonariuszem Spółki R&C Union S.A. posiadającym pakiet akcji stanowiący 31,47% akcjonariatu. Ponadto, Spółka zależna od DGA S.A., Ateria Sp. z o.o., jest jednym z głównych Wierzycieli Spółki R&C Union S.A. w związku z zaciągniętymi pożyczkami wraz z odsetkami.

Poza ogłoszeniem upadłości Spółki R&C Union S.A., Sąd Rejonowy w Poznaniu na mocy wydanej decyzji ustanowił zarząd własny upadłego mieniem wchodzącym w skład masy upadłości, wyznaczył nadzorcę sądowego i sędziego komisarza, jak również postanowił wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia obwieszczenia Postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jak wskazuje Zarząd R&C Union S.A. w raporcie bieżącym z dn. 07.11.2013r., Sąd Rejonowy wskazuje w uzasadnieniu swojej decyzji, że realizacja układu z wierzycielami przez Spółkę zaspokoi roszczenia wierzycieli w stopniu wyższym aniżeli postępowanie likwidacyjne. Zarząd R&C Union S.A. podkreśla w swoim komunikacie, że zawarcie układu pozwala na kontynuację działalności, prowadzonych działań restrukturyzacyjnych oraz wdrażanych zmian w strategii działalności Spółki.