Anna Szymańska 

Posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Planowania i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Spółce Usług Finansowo-Prawnych Bonus (poprzednik DGA S.A.), od 1995 roku związana jest z Doradztwem Gospodarczym DGA SA. Obecnie nadzoruje działania Departamentu Zarządzania Projektami, ukierunkowanego na:
- przygotowanie i realizację projektów szkoleniowych, outplacementowych, związanych z doradztwem personalnym i zawodowym, projektów o strategicznym znaczeniu dla rynku pracy; w tym w szczególności projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
Inicjatorka powołania Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Właścicielek Firm. Od 2008 roku Prezes Fundacji „Wspieramy Wielkich Jutra” z siedzibą w Poznaniu, wspierającej przedsiębiorczość wśród młodzieży i osób początkujących w biznesie.

Od 2013 roku również Syndyk.