Kalendarium na rok 2017

1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 21 marca 2017 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku – 19 maja 2017 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku – 31 sierpnia 2017 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku – 15 listopada 2017 r.