Kalendarium na rok 2018

1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 23 kwietnia 2018 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku – 30 maja 2018 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku – 31 sierpnia 2018 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku – 15 listopada 2018 r.