2015

16-11-2015

Publikacja wyników DGA za III kwartał br.

III kwartał 2015 r. Grupa Kapitałowa DGA S.A. zakończyła przychodam 1.579 tys. zł,  zyskiem brutto ze sprzedaży w wysokości 131 tys. zł i zyskiem brutto na poziomie 194 tys. zł. Na poziomie wyniku fiansowego netto wykazana została strata w wysokości 18 tys. zł, co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi poprawę na każdym poziomie wynikowym.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami raportu finansowego za III kwartał br. Grupy Kapitałowej DGA, który znajduje się tutaj.

31-08-2015

Publikacja wyników DGA za I półrocze 2015 roku

W dniu 31 sierpnia 2015 roku spółka DGA S.A. opublikowała raport finansowy dotyczący I półrocza 2015 roku, w którym wykazała dla Grupy Kapitałowej przychody ze sprzedaży w wysokości 4.771 tys. zł oraz zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 655 tys. zł. Skonsolidowany wynik finansowy netto to strata w wysokości 417 tys. zł, jednakże warto odnotować, że w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Grupa Kapitałowa DGA wykazała poprawę wyników na każdym z analizowanych poziomów.

więcej
15-05-2015

Publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2015 roku

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się opublikowanym w dn. 15 maja br. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za I kwartał 2015 roku.

więcej