2016

2016-11-24 | PROJEKT DGA WE WSPÓŁPRACY Z HCP POZYSKAŁ GRANT W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROJEKTU PARP "SCAL UP"

W dniu 21 listopada br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę podmiotów rekomendowanych do powierzenia grantu w ramach pilotażowego konkursu Scale UP na realizację programów akceleracyjnych dla startupów. Wśród 10 zakwalifikowanych projektów znalazło się wspólne przedsięwzięcie DGA S.A. i poznańskiej firmy H. Cegielski - Poznan S.A. pod nazwą "Akcelerator Innowacji Przemysłowych INDUSTRYLAB". Informacja o przyznaniu grantu została przez DGA opublikowana w raporcie bieżącym nr 34/2016 z dnia 21 listopada 2016r. Więcej informacji na temat przedsięwzięcia można znaleźć tutaj.

2016-11-14 | Publikacja wyników DGA za III kwartał 2016 roku

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu okresowego za III kwartał 2016 roku opublikowanego przez DGA S.A. w dniu 14 listopada 2016 roku. Pełna treść sprawozdania znajduje się tutaj.

2016-09-08 | DGA Centrum Sanacji Firm nadzorcą sądowym w przyspieszonym postępowaniu układowym HYGIENIKA Dystrybucja S.A.

29 sierpnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, wydał Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego HYGIENIKA Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublińcu. Sąd tym samym Postanowieniem wyznaczył Sędziego – Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Częstochowie Ewy Drzewieckiej. Do pełnienia funkcji Nadzorcy Sądowego Spółki HYGIENKA Dystrybucja S.A. wskazano spółka DGA Centrum Sanacji Firm S.A. z siedzibą w Poznaniu. HYGIENIKA Dystrybucja jest polskim producentem środków higieny osobistej dla dzieci i kobiet, działającym na rynku od 2010 roku. Flagowym produktem firmy są jednorazowe pieluszki dziecięce Bambino.Więcej na www.sanacjafirm.pl.

2016-08-25 | Umowa pomiędzy WUP i DGA dotycząca działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych podpisana

W dniu 11 sierpnia br. została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a spółką DGA S.A., której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych. Działania te obejmą łącznie 1000 osób.

2016-08-24 | Publikacja wyników DGA za I półrocze 2016

W dniu dzisiejszym spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016. Z pełną treścią raportu można zapoznać się na stronie relacji inwestorskich spółki. Więcej...

2016-08-23 | Pierwsze jaskółki sukcesu ustawy Prawo restrukturyzacyjne

Polecamy lekturę najnowszego wpisu na blogu Andrzeja Głowackiego na www.InnPoland.pl, w którym można zapoznać się z refleksjami doradcy restrukturyzacyjnego na temat pierwszych sześciu miesięcy funkcjonowania ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Więcej... 

2016-07-05 | Projekt DGA "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkopolsce" z dofinansowaniem

Projekt "Wspieramy samozatrudnienie w Wielkpolsce" znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania opublikowanej przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w dniu 30 czerwca br. z kwotą dotacji ponad 4,5 mln zł. Celem ogólnym projektu jest podniesienie szans 110 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia na wielkopolskim rynku pracy poprzez samozatrudnienie.

więcej

2016-07-01 | Wybrano skład Rady Nadzorczej DGA S.A. na nową kadencję

W dniu 30 czerwca br. odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DGA S.A., które podjęło uchwałę powołującą skład Rady Nadzorczej DGA S.A. na nową kadencję w składzie: Pana Korola Działoszyńskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Romualda Szperlińskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pana Jarosława Dominiaka na funkcję Członka Rady Nadzorczej, Panią Bognę Katarzynę Łakińską na funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pana Wojciecha Tomaszewskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej. Więcej informacji na temat Członków Rady Nadzorczej DGA S.A. można znaleźć tutaj.

2016-04-14 | Wybór projektu DGA S.A. do dofinansowania

W dniu 14 kwietnia 2016 r. Zarząd DGA S.A. w raporcie bieżącym 7/2016 przekazał informację o umieszczeniu projektu złożonego przez Spólkę na liście projektów wybranych do dofinansowania w konkursie ogłoszonym przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Lista została opublikowana w tym samym dniu i dotyczyła projektów złożonych w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 (działanie 4.1 Konkurs na inkubację innowacji społecznych, Wiedza Edukacja Rozwój).Więcej informacji na ten temat znajduje się w treści Raportu bieżącego nr 7/2016. 

2016-03-21 | Publikacja wyników DGA za 2015 rok

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania sie z treścią skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego DGA S.A. za rok 2015.

więcej

2016-01-19 | Za nami pierwsza w tym roku konferencja dotycząca nowego Prawa restrukturyzacyjnego

Ponad 400 przedsiębiorców, prawników, doradców zgromadziło organizowane wczoraj przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz DGA Centrum Sanacji Firm S.A. seminarium „Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm”.

więcej